Skocz do zawartości
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Współpracujemy z uczelniami wyższymi

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

26 marca 2019 roku została podpisana Umowa Partnerska z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu,
Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

 

Wydział Ekonomiczny

26 marca 2019 roku została podpisana Umowa Partnerska z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu,
Wydziałem Ekonomicznym.

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

W dniu 12 kwietnia 2016 II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie podpisało umowę partnerską ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. W ramach realizacji przedsięwzięcia „klasa akademicka SGH” klasa Ia została objęta patronatem tej uczelni. Uczniowie będą brali udział w zajęciach dydaktycznych SGH oraz ważnych wydarzeniach tej uczelni. W II LO zostanie zorganizowany Dzień SGH.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Instytut Filologii Polskiej

W roku szkolnym 2021/2022 została podpisana umowa partnerska pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie a Instytutem Filologii Polskiej UAM. Efektem tej współpracy ma być utworzenie klasy patronackiejj, nad którą merytoryczną opiekę będą sprawowali pracownicy Instytutu oraz współpraca dydaktyczna


Instytut Antropologii i Etnologii

W roku szkolnym 2015/2016 została podpisana umowa partnerska pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie a Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Efektem tej współpracy ma być utworzenie klasy antropologicznej, nad którą merytoryczną opiekę będą sprawowali pracownicy Instytutu oraz współpraca dydaktyczna


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

W roku szkolnym 2015/2016 II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie podpisało umowę partnerską z WydziałemNauk Politycznych i Dziennikarstwa  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Celem umowy jest współpraca dydaktyczna oraz objęcie patronatem.
 

Instytut Kultury Europejskiej UAM
 
W roku szkolnym 2016/2017 II Liceum Ogólnokształcące po raz kolejny podpisało porozumienie z Instytutem Kultury Europejskiej UAM w sprawie objęcia patronatem projektu działającego w szkole pod nazwą Koło Naukowe Medioznawców.
 
Wydział Chemii
W roku szkolnym 2017/2018 II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Koninie podpisało porozumienie     z Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie objęcia patronatem klas biologiczno- chemicznych. Efektem współpracy ma być utworzenie klas akademickich - współpraca dydaktyczna.


Wydział  Anglistyki  

W roku szkolnym 2021/2022 II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Koninie podpisało porozumienie     z Wydziałem Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie objęcia patronatem klas  w II LO w Koninie.  Efektem współpracy ma być  współpraca dydaktyczna.Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych w Koninie

 W roku szkolnym 2021/2022 II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Koninie podpisało porozumienie  z Wydziałem Nauk o Zdrowiu  w sprawie objęcia patronatem klas o profilu biologiczno - chemicznym i biologiczno - humanistycznym  w II LO w Koninie. 

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych 
 

W roku szkolnym 2023/2024 II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Koninie podpisało porozumienie  z Wydziałem Nauk Humanistycznych i Społecznych w sprawie objęcia patronatem klas o profilu biologiczno - humanistycznym  w II LO w Koninie.

         
Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz         
         im. gen. bryg. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej, ps. "Zo"    
      
                                          

W roku szkolnym 2022/2023 II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Koninie podpisało porozumienie  z Regionalnym Centrum Informatyki Bydgoszcz im. gen. bryg. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej, ps. "Zo" w celu zapewnienia uczniom rozwoju, poprzez poszerzanie wiedzy z zakresu obronności, cyberbezpieczeństwa oraz informatyki.

NASZE KANAŁY